• <track id="td745"></track>
  <bdo id="td745"><address id="td745"></address></bdo>
 • <bdo id="td745"></bdo>
 • <tbody id="td745"><span id="td745"></span></tbody>

   【法音宣流】持名即是持此一心

   東林寺文宣部  2022-10-10  點擊  次  

   疏文

   舉名者,佛有無量德,今但四字名號,足以該之。以彌陀即是全體一心,心包眾德,常樂我凈,本覺始覺,真如佛性,菩提涅槃,百千萬名,皆此一名,攝無不盡。專持者,眾生學佛,亦有無量行法,今但持名一法,足以該之,以持名即是持此一心,心該百行,四諦六度,乃至八萬四千恒沙微塵一切行門,攝無不盡,故名守約。


   蓮祖于此疏文開顯持名之不可思議功德,直將阿彌陀佛因地建立以名號度眾生之衷懷,徹底圓彰,若非深得佛心,具無礙辯,何克臻此。


   此段精妙開示意謂,阿彌陀佛成就無量無邊功德,誠如《華嚴經》所示:剎塵心念可數知,大海中水可飲盡,虛空可量風可系,無能盡說佛功德。阿彌陀佛之無量功德,諸如十力、四無所畏、十八不共法、諸威神愿力、慈悲光明等,今但阿彌陀佛四字名號(或六字洪名),具足該攝,無欠無余。


   0.png


   何以故?以阿彌陀佛(光壽交融,寂照不二),全體即是當人靈知靈覺本具之一心。此有二重法義:


   一者阿彌陀佛即是全體一心,以阿彌陀佛稱性發愿,愿行相資,?;蹐A滿,得以復歸本源究竟覺體。


   二者阿彌陀佛四字名號,即是全體一心。以阿彌陀佛名號內具二義,一是實相身(真實智慧、無為法身),二是為物身(內具拯濟群生之悲愿功德)。阿彌陀佛舉此功德體作彌陀名號,故四字在我心中,明明歷歷,迥然獨照,四字之外無我心,我心之外無四字,即心即佛,心佛一如。


   釋迦牟尼佛2.jpg


   眾生本有心性,具足無量無漏性功德,亦受無量名。此疏文略述四種功德名稱:


   一者常樂我凈。不為三際遷流曰常,超越苦樂對待曰樂,具八自在我曰我,離無明煩惑曰凈。在凡夫分上,稱為性具涅槃四德。在諸佛分上,名為果證涅槃四德。


   二者本覺始覺。本覺義者,心體離念,即是如來平等法身,依此法身說名本覺(本來妙明義)。始覺義者,依本覺而有不覺,依不覺故說有始覺(方始出纏義)。


   三者真如佛性。真如者,謂心性不生不滅,畢竟平等,無有變異,不可破壞,不可言說,故名真如。佛性者,離四句絕百非,超情離見曰佛性。


   四者菩提涅槃。諸佛所得之智曰菩提(如如智),諸佛所證之理曰涅槃(如如理)。證知性德果覺百千萬名,皆由此一阿彌陀佛四字名號,攝無不盡,一名具一切名,一切名入一名,名字法界,妙德難思。


   微信圖片_20220625104608.jpg


   又就行門而論,眾生學佛,亦有無量行法。今但持名一法,具足該攝一切行法,舉一真法界體作彌陀名號,是故名號即眾生本覺理性。持名即是持此一心。心性具足世出世間一切善法,四諦(苦、集、滅、道)、六度(布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若),乃至八萬四千恒河沙微塵數一切行門,攝無不盡。所謂一切法門,無不從此法界出;一切行門,無不還歸此法界。


   吾人信解此六字洪名,乃一切大小乘佛法行門之總持陀羅尼,自應死盡偷心,一門深入,矻矻(,勤奮)稱名,盡形壽乃至盡未來際,不換題目。誠如徹祖偈云:一聲佛號一聲心,法藏門開深復深。萬論千經都話盡,分明題目只而今。冀諸同仁,固守如是持名之簡約法門,捷登蓮邦,速成佛果。何幸如之!


   收藏  糾錯

   上一篇:【法音宣流】何為知先與守約?
   下一篇:最后一頁

   assbbwbbwbbwbbwbw精品|亚洲成av人片在|亚洲欧美另类卡通色婷婷|国产va自拍更新